Burs İmkanları

Burs İmkanları

Azerbaycan’da eğitim ve burs imkanları almak isteyen öğrenciler burs benzeri konular hakkında bizlerden gerekli desteği alabilirler.

Özellikle Burs İmkanları Hakkında Merak Ettikleriniz

Azerbaycan Üniversiteleri Burs İmkanları

Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Topluluklarından Gelip Ülkemizde Öğrenim hakkı kazanan öğrencilerimize 2010 yılında verilen burs ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aylık Burs Tutarı (Türkçe Lisan Eğitimi ve Yükseköğrenim öğrencileri) 270
2. Özellikle Aylık Burs Tutarı (Yüksek Lisans öğrencileri) 340
Aylık Burs Tutarı (Doktora öğrencileri) 400
3. Ayrıca Giyecek Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri nakten ve yılda bir defaya mahsus ödenecektir.) 160
4. Kitap – Kırtasiye Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri nakten ve yılda özellikle bir defaya mahsus ödenecektir. 180
5. İkamet Tezkeresi (Yıllık) 139
6. Öğrenci Katkı Payı Bedeli (Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle üniversitelere yılda iki kez ödenir.) 90
7. Tedavi Yardımı (TÖMER’e devam eden öğrenciler için MEB bütçesinden, diğer öğrenciler için eğitim gördüğü kurum bütçesinden karşılanır.)

Yurtdışında okuyan öğrencilerimiz başarı bursunu okudukları üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanımlar
1. yarıyıl : Özellikle bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsar.
2. yarıyıl : Özellikle bu yönergede; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsar.
TQDK : Azerbaycan Devlet Öğrenci Kabul Komisyonu

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu
Yarıyıl Üniversite birincisine bir sonraki yarıyılda, Hatta Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda özellikle Haydar Aliyev Bursu verilir.

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu
Üniversite’nin düzenlediği sosyal faaliyetlere aktif katılım gösteren öğrenciler var. Ayrıca spor Daire Başkanlığı’nın teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Başarı Bursu
1. ve 2. yarıyıl hariç, yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre her bölüm birincisi öğrenciye bir sonraki yarıyıl süresince Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Başarı Bursu verilir.

Burs İmkanları Cezasının Ücretsiz Eğitim Bursuna Etkisi

  1. Özellikle bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler, ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
  2. Özellikle bir sömestr uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yıllık tam eğitim ücretinin %50’sini öderler.
  3. Ayrıca Lisans Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz eğitim gören öğrenciler özellikle yıllık tam eğitim harcının %25’ni öderler.

Disiplin Cezasının Ücretli Eğitim Bursuna Etkisi

  1. Disiplin yönetmeliğinin “c” bendine göre bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretli hatta eğitim gören öğrenciler uzaklaştırıldıkları yıl için indirim hakkını kaybeder. Ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
  2. Disiplin Yönetmeliğinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler özellikle indirim hakkını bir dönem kaybeder ve ceza aldığı sömestr için tam ücret öderler.

Disiplin cezasının Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve başarı burslarına etkisi

  1. Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almış öğrenci eğitim süresince bu burslardan faydalanamaz.

Burs Süresi
Özellikle burslar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ayrı bir karar almaması durumunda bir yarıyıl için verilir.

Burs ve İndirim Sınırlaması
Öğrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile Ücretsiz Öğrenim ve Özel Öğrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalnız birinden yararlanır.

YÜRÜRLÜK Madde
Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

Turkish Cultural Foundation 2010-2011 Bursları

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimlerini Hakkında Yönetmelik
Turkish Cultural Foundation tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türk ve hatta yabancı uyruklu olabilir. Doktora programına kaydı önem taşır. Ayrıca öğrenciler ve doktora sonrası programlara devam edenler dahil tüm araştırıcılar ile eşdeğer üniversite dışı araştırıcılara burslar verilecektir.
Burslar ile ilgili duyuru ekte yer almaktadır.
Özellikle, söz konusu burslara ilişkin ayrıntılı bilgilere ve başvuru formlarına www.turkishculturalfoundation.org internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.
Başvuruların doğrudan istanbul@turkishculture.org adresine yapılması gerekmektedir.

T.C. Hükümeti Burs İmkanları

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler Özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olabilir. Hatta bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olunabilir. Ayrıca ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yeniler. Kaynaşmayı sağlamak 1992-93 eğitim-öğretim yılından Türk Cumhuriyetleri Türk ve Akraba Topluluklarından seçilenler var. Seçilen öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim-öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrenciler vardır. İşlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu’nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Burslu Öğrenciler Merkezi’nin adres, telefon ve e-mail’i aşağıda belirtilmiştir.
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Burslu Öğrenciler Merkezi Bilkent/ANKARA
Telefon: (312) 298 71 21-33
email:bom@yok.gov.tr

• Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Yükseköğretim Bursları ile İlgili Şartname”

• Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Akraba Topluluklarından ve hatta öğrencilere verilen “Lisansüstü Bursları ile ilgili şartname “

İkili Kültürel Anlaşmalar Çerçevesinde Gelen Diğer Öğrenciler


Ayrıca kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılabilir. Hatta bu anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup ; 109 ülke öğrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Özellikle burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracatları gerekmektedir. Hatta adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyeninde katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince ; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi görüp yani yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

Özellikle ikili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alınabilir. Özellikle adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular


#azerbaycanburs #azerbaycandaburs #burs #azerbaycanegitim #azerbaycanegitimburs

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!