Burs İmkanları

Azerbaycan’da eğitim ve burs imkanları almak isteyen öğrenciler burs benzeri konular hakkında bizlerden gerekli desteği alabilirler.

Azerbaycan Üniversiteleri Burs İmkanları

Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Topluluklarından Gelip Ülkemizde Öğrenim hakkı kazanan öğrencilerimize 2010 yılında verilen burs ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aylık Burs Tutarı (Türkçe Lisan Eğitimi ve Yükseköğrenim öğrencileri) 270
2. Aylık Burs Tutarı (Yüksek Lisans öğrencileri) 340
Aylık Burs Tutarı (Doktora öğrencileri) 400
3. Giyecek Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri nakten ve yılda bir defaya mahsus ödenecektir.) 160
4. Kitap – Kırtasiye Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora öğrencileri nakten ve yılda bir defaya mahsus ödenecektir. 180
5. İkamet Tezkeresi (Yıllık) 139
6. Öğrenci Katkı Payı Bedeli (Millî Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelere yılda iki kez ödenir.) 90
7. Tedavi Yardımı (TÖMER’e devam eden öğrenciler için MEB bütçesinden, diğer öğrenciler için eğitim gördüğü kurum bütçesinden karşılanır.)

Yurtdışında okuyan öğrencilerimiz başarı bursunu okudukları üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanımlar
1. yarıyıl : Bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsar.
2. yarıyıl : Bu yönergede; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsar.
TQDK : Azerbaycan Devlet Öğrenci Kabul Komisyonu

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu
Yarıyıl Üniversite birincisine bir sonraki yarıyılda, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Haydar Aliyev Bursu verilir.

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu
Üniversite’nin düzenlediği sosyal faaliyetlere aktif katılım gösteren öğrencilere, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Başarı Bursu
1. ve 2. yarıyıl hariç, yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre her bölüm birincisi öğrenciye bir sonraki yarıyıl süresince Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Başarı Bursu verilir.

Disiplin Cezasının Ücretsiz Eğitim Bursuna Etkisi

  1. Bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler, ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
  2. Bir sömestr uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yıllık tam eğitim ücretinin %50’sini öderler.
  3. Lisans Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz eğitim gören öğrenciler yıllık tam eğitim harcının %25’ni öderler.

Disiplin Cezasının Ücretli Eğitim Bursuna Etkisi

  1. Disiplin yönetmeliğinin “c” bendine göre bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler uzaklaştırıldıkları yıl için indirim hakkını kaybeder ve ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.
  2. Disiplin Yönetmeliğinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler indirim hakkını bir dönem kaybeder ve ceza aldığı sömestr için tam ücret öderler.

Disiplin cezasının Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve başarı burslarına etkisi

  1. Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almış öğrenci eğitim süresince bu burslardan faydalanamaz.

Burs Süresi
Burslar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ayrı bir karar almaması durumunda bir yarıyıl için verilir.

Burs ve İndirim Sınırlaması
Öğrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile Ücretsiz Öğrenim ve Özel Öğrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalnız birinden yararlanır.

YÜRÜRLÜK Madde
Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

Turkish Cultural Foundation 2010-2011 Bursları

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimlerini Hakkında Yönetmelik
Turkish Cultural Foundation tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türk ve yabancı uyruklu, doktora programına kayıtlı veya tez aşamasına gelmiş öğrenciler ve doktora sonrası programlara devam edenler dahil tüm araştırıcılar ile eşdeğer üniversite dışı araştırıcılara burslar verilecektir.
Burslar ile ilgili duyuru ekte yer almaktadır.
Ayrıca, söz konusu burslara ilişkin ayrıntılı bilgilere ve başvuru formlarına www.turkishculturalfoundation.org internet adresinden ulaşılması mümkün olabilecektir.
Başvuruların doğrudan istanbul@turkishculture.org adresine yapılması gerekmektedir.

T.C. Hükümeti Burslusu Öğrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim-öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu’nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Burslu Öğrenciler Merkezi’nin adres, telefon ve e-mail’i aşağıda belirtilmiştir.
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Burslu Öğrenciler Merkezi Bilkent/ANKARA
Telefon: (312) 298 71 21-33
email:bom@yok.gov.tr

• Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Yükseköğretim Bursları ile İlgili Şartname”

• Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilen “Lisansüstü Bursları ile ilgili şartname “

İkili Kültürel Anlaşmalar Çerçevesinde Gelen Diğer Öğrenciler
Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup ; 109 ülke öğrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyeninde katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince ; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.

 

#azerbaycanburs #azerbaycandaburs #burs

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!