Azerbaycan Milli Gelir

Azerbaycan Milli Gelir

Azerbaycan Milli Gelir : Özellikle petrol ve benzeri alanlar da sahip olduğu yer altı kaynakları sebebi ile sürekli zenginleşmektedir

Azerbaycan Milli Gelir

Komşu ülkemiz Azerbaycan ekonomik açıdan incelendiğinde ülkemizle aynı koşullara sahip bir ülkedir. Azerbaycan milli gelir ortalaması Türkiye’de olduğu gibi 10000 $ civarlarında seyretmektedir. Ülkenin yapısı incelendiğinde, milli gelir 10000 $ civarlarını gösterse de ikiye bölünmüş bir halk görülüyor. Zengininin çok zengin, fakirinin çok fakir olduğu bir ülke durumumdadır. Azerbaycan ekonomik anlamda bakıldığında para birimi olarak ülkemizden daha güçlü bir paraya sahip gözükse de, alım gücü olarak aynı denkliğe sahip olduğu için burada yaşamayı tercih eden kişiler ülkemizdeki masraflarla aynı masraflara sahip olmaktadırlar. Gelecekte iyi bir mesleğe sahip olmak isteyen üniversite öğrencileri ülkesindeki aynı ekonomik koşullar içerisinde daha kaliteli eğitim alabilmek için burada eğitim görmeyi tercih etmektedir.

Girişimcilerin Önemi

Jeopolitik konu göz önünde bulundurulduğundan yüz ölçümü olarak küçük ülke grubunda olan Azerbaycan, devlet politikası olarak ekonomide girişimcileri desteklemeye son derece önem vermektedir. Bu durumun sonucu olarak ülkede başarılı ticari düzen bulunmaktadır. Ülkemiz bu iş adamları için yatırım yapmaya son derece müsait bir bölgedir. Bu durumun sonucu olarak son yıllarda ülkemize yatırım yapan Azeri iş adamları bulunmaktadır. Azerbaycan milli gelir açısından ülkesinde yaşayan topluluğa eşit bir dağılım yapamıyor. Karma ekonomik düzenin bir getirisi olan bu durum bizim ülkemizde olduğu gibi Azerbaycan’da da aynı şekilde işliyor. İş adamlarının özellikle dünya çapında işler yaptığı ve dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu herkes tarafından biliyor.

Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde İran sınırında bulunan bir ülkedir. Uçucu bir siyasi sisteme sahip demokratik bir ulustur. Başkenti Bakü’dür ve nüfusun çoğu Bakü’de yaşamaktadır. Azerbaycan ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Gayri safi yurtiçi hasıla bazında 190 ülke arasında 8. sırada yer almaktadır. Ana endüstriler petrol ve bankacılıktır. Ekonomileri büyük ölçüde petrol ihracatına dayanıyor, ancak kirliliği azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak için büyük adımlar attılar.

Azerbaycan’ın ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanıyor. 1938’de Azerbaycan dünyada sentetik yöntemlerle petrol üreten ilk ülke oldu. 13 açık deniz platformu ve 12 kara kuyusu aracılığıyla günde yaklaşık 1,9 milyon varil petrol pompalıyorlar. Ayrıca petrollerini taşımak için 2.700 milden fazla boru hattına sahipler. Kaynaklarını geliştirmekle iyi bir iş çıkardılar, ancak ekonomik büyümelerinden yararlanmak için altyapılarını modernize etmeleri gerekiyor.

Büyümeye en çok katkıda bulunan özel sektör. Ekonomiye en fazla katkıyı kamu sektörü sağlar, ancak en hızlı büyüyen özel sektördür. Özel sektör, hem haneleri hem de şirketler ve LLC’ler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşları içerir. Şirketler kâr aradıkça ve yeni işler geliştirdikçe hızla büyürler. Ancak, onları sürdürülebilirliğe ve yatırımcıların çıkarlarının korunmasına iten finansman ve yasal sistemlerle sınırlıdırlar. Birçok şirket, her iki sektör için de iş fırsatlarını genişletmek için hükümet bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Bankacılık Azerbaycan’da da önemli bir sektördür. Azerbaycan Merkez Bankası, son yıllarda yeni bankalar yaratarak ve mevcut bankaları düzene sokarak finansal büyümeyi teşvik ediyor. Ayrıca maliye politikasında iyileştirmeler yapıyorlar ve parasal kontrol yoluyla enflasyonu kontrol ediyorlar. Bu, ülkedeki yatırımları artırdı ve ekonomik büyümeyi hızlandırdı. Buna ek olarak, modernizasyon işletmelerin finansal hizmetleri verimli bir şekilde planlamasına ve satın almasına yardımcı oldu, bu da hizmet kalitesini ve miktarını artırdı ve ekonomik büyümeye katkıda bulundu

Ne yazık ki, herkes Azerbaycan’ın hızlı ekonomik büyümesinden faydalanmadı. Nüfusun neredeyse yarısı, yüksek işsizlik oranları ve fabrikalardaki düşük ücretler nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu nedenle hükümet, alt sınıf ailelere ücretsiz sağlık ve eğitim sübvansiyonları gibi sosyal programlar aracılığıyla halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar attı. Ayrıca, işçilerin işyerlerinde daha iyi ücret ve daha az sömürücü uygulamalar için sendikalaşabilmeleri için iş kanunlarında reform yaptılar

Azerbaycan, büyük doğal kaynakları nedeniyle ekonomisini modernize etme yolunda büyük adımlar attı. Ancak, alt sınıfların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan son sosyal programlara rağmen, birçok alt sınıf bölgesi hala iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor. Bu, ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimleri arasında adil olması gerektiğini göstermektedir.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!