Azerbaycan Üniversitelerindeki Fakülteler

Azerbaycan Üniversitelerindeki Fakülteler

Azerbaycan üniversitelerindeki tüm fakülteler hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Eurostar ekibi ile iletişime geçebilirsiniz

Azerbaycan Üniversitelerinde Fakülteler

Azerbaycan Üniversite Bölümleri

• Genel Fizik

• Optik ve Molekül Fiziği

• Yarıiletkenler Fiziği

• Katı hal Fiziği

• Teorik Fizik

• NanoMalzemeler Fizik Kimya

• Astrofizik

• Fiziksel Elektronik

• Genel ve inorganik kimya

• Organik kimya

• Fiziksel ve kolloid kimyası

• Analitik kimya

• Petrol kimya ve kimya teknolojisi

• Yüksek moleküler bileşikler kimyası

• Kimyası Metodoloji Öğretim

• Ekolojik kimya

• Zooloji Bölümü omurgasızlar

• Biyokimya ve biyoteknoloji bölüm

• İnsan ve hayvan fizyolojisi bölüm

• Botanik Bölümü

• Toprak bilimi

• Mikrobiyoloji Bölümü

• Bitki fizyolojisi bölüm

• Genetik ve Darwinizm bölüm

• Omurgalı zooloji ve biyoekolojisi bölüm

• Biyofizik ve moleküler biyoloji bölümü

• Biyoloji

• Toprak Bilimi

• Daire toprak arazi yönetimi

• Botanik

• Mantarbilim

• Omurgasız zooloji

• Entomoloji

• Fizyoloji Hayvanlar İnsanlar

• Fizyoloji bitkilerin

• Balık bilimi

• Genetik ve seçim

• Biyofizik

• Vertebral zooloji

• Ekoloji

• Yer Ekoloji

• Fiziki coğrafya

• Ekonomik ve sosyal coğrafya

• Coğrafya turizm yabancı ülke ve

• Hidrometeoroloji

• Jeodezi ve haritacılık

• Koruma çevre

• Azerbaycan coğrafyası

• Mineraller

• Jeoloji

• Jeoloji Tarihi

• Paleontoloji ve jeoloji

• Kristal mineralojisi ve jeokimyası

• Fizik, Sismoloji ve yer bilimleri

• Jeoloji Hidrojeoloji Mühendisliği

• Azerbaycan Dil Bilimi

• Azerbaycan Klasik Dil Bilimi

• Azerbaycan Modern Edebiyatı

• Azerbaycan Halk Edebiyatı

• Türkoloji

• Azeri Dil Eğitimi Yöntemleri

• Genel Dil Bilimi

• Türk Halklarının Edebiyatı

• Rus Edebiyatı

• Rus Dili İnsani Bilimler

• Rusça Dili

• İngiliz Dili

• Fransızca Almanca Dili

• Etnografi Arkeoloji Bölümü

• Afrika Asya ülkeleri Tarihi

• İnsani Azerbaycan Tarihi

• Azerbaycan Tarihi ve Çalışmaları

• Azerbaycan Tarihi

• Ortaçağ ve Bölümü Eskiçağ Tarihi

• Slav Ülkelerinin tarihi

• Kafkas Milletleri ve Türk Tarihi Bölümü

• Tarih Fakültesi IISE Bölümü

• Ceza Hukuku

• Ceza Süreci

• Medeni Hukuk

• Ekoloji

• Hukuk

• Suç ve Yasal Uzmanlık

• Devlet hukuku

• Uluslar arası Gazetecilik

• Gazetecilik Teorisi ve Denemeleri

• Gazetecilik ve Basın Tarihi, ideolojik Yöntemleri

• Gazetecilik Radyo ve Televizyon

• Arapça Bölümü

• İran Bölümü

• Filoloji Türk Bölümü

• Edebiyat ve bölüm Uzak Doğu dilleri

• İlahiyat İslam dini

• İslam Tarihi

• Siyaset Bilimi ve Sosyoloji

• Ekonomi

• Sosyoloji

• Felsefe Tarihi

• İnsan felsefeleri

• Felsefe

• Pedagoji

• Psikoloji

• Cinsiyet ve Uygulamalı Psikoloji

• Ekonomi Teorisi

• Sosyal ve Eğitim Psikolojisi

• Mimarlık ve Şehir Planlama

• Tasarım

• Anıt ve tarihi eserlerin İnşaası ve mimarisi

• Peyzaj Mimarlığı

• Güzel Sanatlar

• Mimarlık tarihi

• İnşaat

• İnşaat ve endüstriyel inşaat

• Şehir Belediyesi inşaat ve ekonomi

• Mekanizasyon ve otomasyon

• Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

• Bilgisayar mühendisliği

• Bilgisayar Teknolojileri ve Donanımı`

• Telekomünikasyon

• Elektrik

• Elektronik

• Metalurji

• Navigasyon ve yelken yön

• Deniz astronomi;

• instruments Electronavigational aletleri

• Meteoroloji ve oceanolgy

• Bir geminin ∙ yönetimi

• Simülatör merkezi RADAR

• Deniz santraller

• Gemi yardımcı mekanizmaları

• Termodinamik ve ısı transferi

• Deniz santrallerin ∙ otomasyonu

• Yağ kullanımı, yakıt ve su ∙ teknolojisi

• Gemi hava yoğuşmalı sistemleri ve tesisleri soğutma

• Deniz santrallerin teşhisi

• Genel elektrik mühendisliği

• Elektrik mühendisliği ∙ kuramsal temelleri

• Gemi elektronik ve otomasyon

• Elektrikli makine ve elektrik sürücüler gemi

• Gemi electropower sistemleri ve elektrikli cihazlar

• Uluslararası telsiz

• Gemi Telsiz Elektronik ekipman

• Radionavigational aletleri

• IRCD üzerinde – simuator merkezi

• Deniz taşımacılığı

• Yük taşımacılığı (ulaştırma-Transport)

• Laboratuar Kimya

• Laboratuar Fizik

• Bilgisayar Bilimleri

• Azerbaycan etnolojisi(müze)

• Azeri dili ve Edebiyatı

• Türkçe ve Edebiyat

• Tarih

• İngilizce

• Fransızca

• Roma dilleri

• Rus dili ve Edebiyatı

• Slav dilleri ve edebiyatı

• Felsefe Politika Alman Dilleri

• Dünya edebiyatı

• İktisadi Hukuk

• Muhasebe ve Maliye

• Kamu Yönetimi

• Gümrük ve iktisat

• Turizm

• Coğrafya

• Kimya

• Botanik

• Veterinerlik

• Tıbbi Biyoloji

• Pedagoji

• Psikoloji

• Fizik ve Matematik Fakültesi

• Bilgisayar Öğretmenliği

• Fizik Enerji

• Matematik Finans

• Askeri Teknik Fakülte

• Ön askeri-fiziksel hazırlık

• Yol hareketinin teşkili Mimarlık

• Bilgi sistemleri

• İşletme

• Sınıf Öğretmenliği

• İngiliz dili ve edebiyatı

• Ekoloji ve cevre

• Spor Pedagojisi

• Beden eğitimi ve spor

• Müzik eğitimi

• Vokal ve kondüktör

• Piyano

• Simli araçlar

• Halk çalgı Araçları

• Kondüktör

• Tasviri sanat ve resim

• Kitapçılık

• Operasyon Uçak Pilotluğu

• Hava seyrüsefer

• Hava trafik kontrolü

• Havacılık Mühendisliği güvenlik

• Uçak motorları ve Teknik bakım uçak Maine Mühendisliği

• Uçak bakım Teknik elektrik sistemleri, uçuş kontrol ve navigasyon sistemleri mühendisliği

• Operasyon teçhizat taşıma radyo mühendisliği

• Meteoroloji ve klimatoloji mühendisliği

• Uluslararası ekonomik ilişkiler;

• İşletme Yönetimi

• Organizasyon Gümrük ;

• Uluslararası hukuk;

• Avukatlık

• Ekonomi Yönetimi

• Edebiyat

• Sanat Tarihi Ve Teorisi

• İstatistik

• İşletme

• Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

• Uluslararası Ticaret

• Pazarlama

• Alman Dili ve Edebiyatı

• Fransız Dili ve Edebiyatı

• Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

• Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

• Mütercim Tercümanlık (Almanca)

• Bölge Bilim (İngiltere-İngiliz Dili)

• Bölge Bilim (Almanya-Alman Dili)

• Bölge Bilim (Fransa-Fransız Dili

• Bölge Bilim (Amerika-İngiliz Dili)

• Bölge Bilim (Azerbaycan)

• Bölge Bilim (İsrail ve Yakın Doğu)

• Bölge Bilim (İskandinavya)

• Din Tarihi

• Kültürel Çalışmalar

• Devlet ve hukuk Tarihi

• Medeniyetler Tarihi

• Azerbaycan Tarihi

• Mantık

• Felsefe

• Felsefe Tarihi

• Azerbaycan Felsefesi ve Düşünce Tarihi

• Doğu Felsefesi

• Batı Felsefesi

• Siyaset Felsefesi

• Sosyoloji

• Psikoloji

• Etno-Psikoloji

• Siyaset Bilimi

• Politik Pisikoloji

• Doğal bilimleri

• Beşeri bilimler,

• Pedagoji

• Psikoloji,

• Yabancı diller

• İdari yönetim

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü

• İş kurulması ve yönetilmesi Bölümü

• Ekonomik teori Bölümü

• Yönetim Bölümü

• Muhasebe ve denetim

• Filoloji fakültesi

• Pedagoji

• Psikoloji

• Yabancı Diller

• Yabancı Diller

• Rusça bölümü

• Fakültesi Fizik ve Güç

• Elektromekanik

• Elektro

• Enerji

• Fizik Yarıiletkenler-

• Fizik Bölümü, katı cisimler

• Matematik Fakültesi

• Bilişim

• Diferansiyel denklemler ve optimizasyon

• Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

• Matematik

• Matematik

• Felsefe

• Siyaset Bilimi

• Sosyoloji

• Fizik

• Bilgi ve Bilgisayar Mühendisliği

• Bilgisayar Teknolojileri

• ALS ve Programlama

• Mekanik

• Deneysel Biyoloji

• Umumi Biyoloji

• Petrol Kimyası

• Coğrafya

• Beden Eğitimi

• Fiziksel Kimya

• Kimya

• Kimya ve Biyoloji

• Ekoloji ve Çevre

• Opera bolümü

• Müzik aletleri bölümü

• Maliye ve Kredi

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Bankacılık

• Siyaset Bilimi

• İşletme

• Uluslararası İlişkiler

• Bölge Bilimi (Avrupa Araştırmaları)

• Matematik Öğretmenliği

• Matematik ve Fizik Öğretmenliği

• Bilgisayar Öğretmenliği

• Sınıf Öğretmenliği

• Azerbaycan Dili ve Edebiyatı

• Arap Dili ve Edebiyatı

• İngiliz Dili ve Edebiyatı

• Mütercim-Tercümanlık

• Piyano

• Klavsen

• Keman

• Violo

• Viyolonsel

• Kontrbas

• Flüt

• Qoboy

• Klarnet

• Fagot

• Fransız Horn

• Trompet

• Trombon

• Tuba

• Arp

• Drama(perküsyon)

• Tar, keman

• Klasik Vokal

• Şan

Müzikbilim

• besteci

• Uluslararası İlişkiler

• Tercümünlık

• Filolöji bölümü

• Gazetecilik

• Yabancı Dil Öğretmenliği

• Kimya

• Matematik

• Yüksek Matematik

• Üretim Süreçleri Otomasyonu

• Otomasyon, Telemechanics ve Elektronik

• Bilgi-ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi

• Metroloji, standardizasyon ve Kalite Kontrol

• Bilgisayarlar Teknolojileri – Kontrol Sistemleri

• Bilgisayarlar ve Programlama

• Biyoteknik ve Tıbbi Cihazlar

• Baş enerjetikler

• Elektroteknik ve elektrik kaynağı

• Santrallar

• Elektrik dişli ve sanayi tesisleri otomasyonu

• Electrothermic tesisleri ve yüksek gerilim mühendisliği

• Mineral Kaynaklar Alanları Geliştirme

• Petrol ve Gaz Kuyuları Sondaj

• Petrol Alanları Geliştirme ve Üretim

• Gaz ve gaz Yoğunlaşmış Alanları Geliştirme ve Üretim

• Ulaşım ve Saklama Petrol ve Doğal Gaz

• Hidrolik

• İşçi Koruma

• Rus Dili

• Yakıt-enerji kompleksi alan ekonomi ve yönetim

• Makine yapım endüstrisi ekonomisi ve yönetimi

• Uygulamalı matematik

• Yabancı Diller

• Azerbaycan dili

• Beden eğitimi ve spor

• Tıbbi Anatomi

• Histoloji

• Fizyoloji

• Bilgisayar Bilimleri

• Yabancı Diller

• Latin

• Tıp Tarihi

• Genel Hijyen

• Tıbbi Psikoloji

• Biyofizik

• Patoloji

• Farmakoloji

• Ameliyat Cerrahi

• Teşhis bilimi

• Bilgisayar Mühendisliği

• İşletme

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Uluslararası Ekonomik İlişkiler

• Maliye ve Kredi

• Bankacılık Anabilim Dalı

• Endüstri Mühendisliği

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!