Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Son derece gelişmiş olan Azerbaycan eğitim sistemi özellikle öğrencilerin beklentilerini karşılamak ve aynı zamanda meslek hayatlarına..

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Ekonomik ve kaliteli bir eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin son yıllarda en çok tercih ettiği ülke olan Azerbaycan eğitim sistemi olarak dünya kalitesinde eğitim vermektedir. Kendi bünyesinden yetiştirmiş oldukları Nobel ödüllü bilim adamları ve profesörleri bulunmaktadır. Orada alınan diplomanın ülkemizde geçerliliğinde olması ve ülkenin ucuz bir yapıya sahip olması birçok öğrenci için büyük bir fırsattır. Azerbaycan ülkemizin diplomatik ilişkilerinin en iyi durumda olduğu komşu ülkemizdir.

Azerbaycan ile Türkiye diplomatik düzeyde birbirlerini kardeş ülke ilan etmiş iki ülkedir. Bu ülkeler arasındaki aktif turizm ağı oldukça yoğundur. Özellikle iki ülke arasındaki yolcu trafiği oluşturan büyük kısım bu ülkeye okumaya giden üniversite öğrencilerinden meydana gelmektedir. Ülke insanının sıcak tavırları ve ekonomik koşulların bizim ülkemize göre mantıklı oluşu öğrencileri çekmektedir. Üniversite eğitimini dünya kalite standartlarına göre almak isteyen çok sayıda Türk öğrenci son yıllarda Azerbaycan eğitim sistemini araştırmakta ve bu ülkeye akın etmektedirler.

Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği

Ülkemiz ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin temeli ortak bir tarihi yapıya sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte aynı dine sahip olma ve diplomatik ilişkilerde iki ülkenin birbirini kollar gibi olan davranışları bu kardeşliği perçinlemektedir. Buraya yaşamaya giden çok sayıda vatandaşımız bu sıcaklığı adaptasyon dönemlerinde gördüklerinden dolayı bu dönemlerini rahatça atlatabilmektedirler. Ülkenin eğitim sisteminin bilinirliğini arttığı için Azeri iş adamlarının ve eğitim sistemi sorumlularının bu başarısı taktir edilmelidir.

Avrupa’nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri Azerbaycan’dır. Eğitim sistemleri, büyüyen ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla gelişiyor. Öğrencileri yeteneklerini geliştirmeye, yeni fikirler üretmeye ve yabancı kültürlerden bir şeyler öğrenmeye teşvik eden eğitim fırsatları sunar. Ayrıca, okuryazarlığı ve ulusun kültürel mirasının korunmasını teşvik ederler.

Gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sistemleri, öğrencileri ülkelerinin gelecekteki ekonomik ihtiyaçlarına hazırlamaya odaklanır. Azerbaycan’da bu, öğrencileri ülkenin yüksek teknoloji endüstrisine hazırlamak anlamına gelir. Okullar, öğrencilere işgücüne katılabilmeleri ve hayatlarını kazanabilmeleri için teknik ve mesleki beceriler öğretmeye odaklanır. Ayrıca öğrencileri hobileri ve ilgi alanları geliştirmeye teşvik ederler, böylece seçtikleri çalışma alanı dışında bilgiye susamış çok yönlü bireyler olurlar.

Azerbaycan’daki tüm öğrencilerin kendi ülkelerinin eğitim sisteminde yer almaları gerekmektedir. Üç yıllık genel eğitimin ardından üç yıllık isteğe bağlı orta öğretim veya ‘mesleki eğitim’den oluşurlar. Ülkelerinin müfredatında sertifikalandırılmış öğretmenler matematik, fen bilimleri, tarih, coğrafya ve yabancı dil gibi konularda dersler vermektedir. Öğrenciler ayrıca ekonomi, politika, savunma ve yönetim gibi sosyal ve fiziki bilimleri de öğrenirler. Ayrıca genel eğitim dersleri etik, ahlak, moda ve görgü kuralları gibi konuları kapsar. Her öğrencinin ayrıca spor ve müzik gibi ders dışı etkinliklere katılma görevi vardır.

Her dersin merkezinde yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerine güçlü bir vurgu vardır. Öğretmenler, öğrencilerin risk alma ve kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme konusunda kendilerini rahat hissettikleri bir ortamı teşvik etmeyi amaçlar. Öğrencilerin ödevlerini bireysel ve sözlü olarak tamamlamaları için yeterli zaman sağlayarak bunu teşvik ederler. Bu, her öğrencinin ilgili konularda grup tartışmalarına girmeden önce İngilizce konuşma ve müzik dinleme pratiği yapmasına olanak tanır. Öğrenciler ayrıca, verilen projeleri tamamlamak veya dereceli değerlendirmeler için kompozisyonlar yazmak için ders süresi boyunca çiftler veya takımlar halinde çalışabilirler. Bu, her öğrencinin yeteneklerini geliştirmesine ve aynı zamanda yazma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Azeri öğrenciler, okul müfredatlarının yanı sıra, okul dışında yabancı kültürlerden öğrenmek için çeşitli fırsatlara sahiptir. Birçok okulun Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Pakistan ve Çin gibi ülkelerle değişim programları vardır. Bunlar, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini ve uluslar arasındaki bağları güçlendirmelerini sağlar. Ayrıca okullar vatandaşları askerlik veya polis memurluğu gibi ulusal hizmet programlarına katılmaya teşvik eder. Tüm bu programlar, Azerbaycanlıların diğer insanların nasıl yaşadıklarını ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarına yardımcı oluyor.

Azerbaycan, eğitim sistemi aracılığıyla, sosyo-ekonomik ihtiyaçları açısından vatandaşlarını hızla moderniteye doğru geliştirmektedir. Okul sistemleri, hobiler yaratmaktan her gün yeni şeyler öğrenmeye kadar eğitimin her alanında yaratıcılığı teşvik eder. Ayrıca, ulusal hizmet programları ve yabancı dil kursları aracılığıyla gençler arasında okuryazarlığı teşvik ederler. Teknolojideki son gelişmeler ve ülkeler arasındaki uluslararası ilişkiler sayesinde yeni zorluklar ortaya çıktıkça sistemleri hızla gelişiyor.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 3]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!