Azerbaycan Üniversitelerinde Yatay Geçiş İmkanı

Ülkemiz de eğitim alan kişiler Azerbaycan üniversitelerin de yatay geçiş imkanı ve benzeri konular için iletişime geçiniz.

Azerbaycan Üniversitelerinde Yatay Geçiş İmkanı

 

Azerbaycan Üniversitelerinde Yatay Geçiş İmkanı ; Azerbaycan üniversitelerinden örgün öğretimde eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin Türkiye ye veya diğer ülke üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler.

Öğrenci kabul koşulları ve başvuru için öğrencilerden istenilen evraklarda üniversitelere göre farklılıklar göstermektedir, İlk olarak geçiş yapacağı ülkede denkliğini almasıdır.

Madde 1. Amaç
Bu yönergenin* amacı, Üniversite’deki Bölümler arasındaki yatay geçiş usül ve esaslarını belirlemektir. Başka üniversitelerden yapılacak yatay geçiş müracaatlarında, Eğitim Bakanlığı genelgeleri esastır.

Madde 2. Süre
Yatay geçiş başvuruları, 15 Ocak – 25 Ocak veya 25 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında yapılır.
Ayani – Giyabi şubelerarası yatay geçiş başvuruları da aynı tarihler arasında yapılır. Başvurular, en geç bir hafta içinde neticelendirilir.

Madde 3. Usül
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ilgili formu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Yatay geçiş başvuruları, ilgili fakültelerin de görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 4.Yatay Geçiş Şartları

  1. 1, 2, 9 ve 10. yarıyıllarda yatay geçiş yapılmaz.
  2. Yatay geçiş yapma isteği, makul nedenlere dayandırılmalıdır.
  3. Yatay geçişler aynı grup ihtisasları arasında yapılabilir. Ancak 1. ve 2. yarıyıllarda sunulan dil derslerinde başarılı olan yada 2. yarıyıl başında yapılan yeterlik sınavında yeterli bulunan öğrenciler için bu şart aranmaz.
  4. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, müracaat ettiği zamana kadar almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır.
  5. Bir sınıftan yatay geçiş yapan öğrenci sayısı, o sınıfın öğrenci sayısının yüzde 10’undan fazlasını geçemez. Başvuruda bulunan öğrenci sayısının bu orandan fazla olması halinde, başarı notu sıralaması yapılır.
  6. Öğrencinin geçmek istediği bölüm ile devam ettiği bölüm arasında o yarıyıla kadarki fark dersi sayısı, 8’i aşmamalıdır. Fark dersleri, derslerin açılmış olduğu yarıyıldan alınır. Fark dersi sayısının 8’i aşması halinde öğrenci, kendi rızasıyla alt sınıftan devam edebilir. Alt sınıftan devam halinde de fark dersi sayısının 8’i aşmama şartı aranır. Lisans veya lisansüstü eğitimi süresince birden fazla yatay geçiş yapılamaz.
  7. Yatay geçiş yapılmak istenilen bölümde ödenmesi gereken ücret, öğrencinin halen devam etmekte olduğu ve geçmek istediği bölümdeki ücretler dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

YÜRÜRLÜK

Madde 5.
Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6.
Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

• Kayıt için gerekli belgeler

• Öğrenci olduğunu gösterir

• Öğrenci belgesi

• Transkript

• Referans Mektupları ( En az 2 adet istenmektedir ),

• Yabancı Dil Yeterliliğini Gösterir Belge

• Sosyal aktivite ve başarılarını gösterir belgeler.

EUROSTAR eğitim danışmanları siz öğrencilere geçiş yapmak istediğiniz üniversite ve bölümlerinin belirlenmesi ayrıca diğer maliyetler konusunda bilgilendirmeniz amacıyla randevu sistemiyle öğrencilerle görüşülmektedir. Bu görüşmede başvuru yapılacak Üniversitelerin belirlenmesi, bölümlerin belirlenmesi ve izlenecek yolların belirlenmesi anlatılır. Azerbaycan dan Türkiyeye geçiş yapacak öğrenciler bu sistemimize de dahildirler. Azerbaycandan gelecek yabancı öğrencilerin danışmanlık hizmetlerimiz aynen uygulanmaktadır.

Randevu Telefonlarımız

Ofis : 0212 244 66 00

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!