Azerbaycan Gelir Kaynakları

Azerbaycan Gelir Kaynakları

Azerbaycan gelir kaynakları arasında en önemlisi yer altı kaynaklarıdır. Aynı zamanda sanayi de sürekli olarak..

Azerbaycan Gelir Kaynakları

Ekonomisi hızlı büyümekte olan Azerbaycan gelir kaynakları; ülkenin sürekli olarak desteklediği iş adamlarını yaptıkları ihraç ve doğal kaynaklardan gelmektedir. Ülkeye dışarıdan gelen turistlerinde kış aylarında kayak merakından dolayı getirdiği döviz halkın bir diğer geçin kaynağı olmaktadır. Azerbaycan ekonomik anlamda bakıldığında para birimi olarak ülkemizden daha güçlü bir paraya sahip gözükse de, alım gücü olarak aynı denkliğe sahip olduğu için burada yaşamayı tercih eden kişiler ülkemizdeki masraflarla aynı masraflara sahip olmaktadırlar. Gelecekte iyi bir mesleğe sahip olmak isteyen üniversite öğrencileri ülkesindeki aynı ekonomik koşullar içerisinde daha kaliteli eğitim alabilmek için burada eğitim görmeyi tercih etmektedir.

Part Time Çalışmak

Bu bölgeye okumak için gelen Türk öğrenciler eğer çalışmak isterlerse part time işlerde kendi harçlıklarını kazanabilmektedirler. Ekonomi hızlı büyüdüğü için part time iş olanaklarında oldukça fazladır. Jeopolitik konu göz önünde bulundurulduğundan yüz ölçümü olarak küçük ülke grubunda olan Azerbaycan, devlet politikası olarak ekonomide girişimcileri desteklemeye son derece önem vermektedir. Bu durumun sonucu olarak ülkede başarılı ticari düzen bulunmaktadır. Ülkemiz bu iş adamları için yatırım yapmaya son derece müsait bir bölgedir. Bu durumun sonucu olarak son yıllarda ülkemize yatırım yapan Azeri iş adamları bulunmaktadır. İş adamları yurt dışına ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunurken bununla birlikte inşaat sektöründe yaptıkları yatırımlarda Azerbaycan gelir kaynaklarının başında bulunmaktadır. Sürekli istihdam sağlanabilen ülkede işsizlik oldukça düşük yüzdelerdedir.

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde bir millettir. Türkiye, İran ve Irak ile komşudur. Azerbaycan Cumhuriyeti, toplam nüfusu yedi milyonu aşan altı ilden oluşmaktadır. Ulus çoğunlukla tarımsaldır ve çok sayıda doğal kaynağa ev sahipliği yapar. Ülke güçlü bir ekonomiye sahip ve vatandaşları için yüksek yaşam standartlarına sahip.

2016 verilerine göre Azerbaycan’ın kişi başına düşen GSYİH’sı 7.200 dolardı. Bu, kişi başına 9,450 ABD doları olan Orta Doğu ve Afrika ortalamasından önemli ölçüde düşüktür. Bununla birlikte, 2016 yılında ekonomik kalkınma endeksi 0,5 ile dünya ortalaması olan 0,6’nın altındadır. Bu düşük rakamlara rağmen, hükümet 2020 yılına kadar işsizliği yüzde 6’ya düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ekonominin verimliliğini artırmaları ve daha fazla istihdam fırsatları yaratmaları gerekecek.

Azerbaycan’daki endüstriler çeşitli ve kârlı çünkü zengin doğal kaynakları ve Kafkasya bölgesindeki stratejik konumu. Ülke, ekonominin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunan bol miktarda petrol ve doğal gaza sahiptir. Aynı zamanda Hazar Denizi suyunun önemli bir tedarikçisidir ve büyük bir tarım sektörünün yanı sıra süt ürünleri ve et ürünleri için bir işleme endüstrisine sahiptir. Sonuç olarak, Dünya Bankası Web sitesine göre Azerbaycan meyve, sebze, et, balık ve hayvansal ürünler gibi birçok gıda maddesini ihraç etmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, tüm işler bir nüfus için gelir yaratır- sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak da öyle. Bu nedenle, herkesin yemek yiyebilmesi ve yaşayacak bir yeri olması için sağlıklı yaşam standartlarını teşvik etmek önemlidir. Sağlıklı yaşam standartları, temiz içme suyu, etkili sanitasyon sistemleri ve iyi sağlık tesislerinin yanı sıra egzersiz ve kilo kontrolü yoluyla fiziksel uygunluğu içerir. Bu idealleri desteklemek için hükümetler, tüm vatandaşlarına fayda sağlayan sürdürülebilir kalkınma projeleri yoluyla harekete geçmelidir.

Azerbaycan ekonomisinde gelir, petrol üretimine bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Bu kaynakları çeşitlendirmek, ülke içindeki istihdam oranlarını iyileştirmenin anahtarıdır. Ek olarak, ülke içindeki ekonomik büyüme oranlarını iyileştirmek için eğitim yoluyla sağlıklı yaşam standartlarını teşvik etmek gereklidir. Bunlar gerçekleşene kadar Azerbaycan gayri safi milli gelirini artırmakta zorlanacak.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!