Azerbeycan Kültürü ve Yapısı

Azerbeycan Kültürü ve Tarihi

Azerbaycan kültürü ve yapısı ülkemiz ile çok benzerlik göstermektedir. Özellikle iki milletin ortak bir kültürden gelmeleri..

Azerbaycan Kültürü ve Tarihi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dili Azerice veya Azerbaycan Türkçesi olarak geçmektedir. Azeri halkı sadece Azerice konuşmamakta aynı zamanda Rusça ve Farsça da konuşmaktadırlar. Çeşitli etnik kökenleri aynı bünyede barındırmasından kaynaklı olarak ve coğrafi yapısı nedeniyle dil çeşitliliği boldur. Azerbaycan’ın tarihteki en önemli özelliği; Müslüman ülkeler arasında ilk demokratik ve laik olan yedi bağımsız Türk devletinden biri olmasıdır. Azerbaycan 1918 yılında kurulmuş olsa da 1920 yılında SSCB topraklarına dahil olmuş ve SSCB dağılana kadar da bu topraklarda yaşamaya devam etmişlerdir. SSCB- Azerbaycan 1991 yılına kadar devam eden bu birliktelik Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle bitmiştir.

Azerbaycan’da %96 oranında halk Müslümandır ve genel olarak Şiilik mezhebine bağlıdırlar. Ayrıca Sünni, Zerdüşt, Hıristiyan ve Bahailer dinlerine mahsup insanlar da bulunmaktadır. Azerbaycan’ın kültürel yapısına bakıldığında en göze çarpan özelliği halk oyunu ve halk müzikleridir. Azeri halkından sayısız eser ve çok değerli sanatçılar çıkmış olup dünyaya Azeri müziğinin yayılmasını sağlamışlardır. Hatta yakın tarihimizde 2011 yılında Azerbaycan Eurovision’da ülkesine birincilik kazandırmıştır.

Azerbeycan Kültürü ve Tarihi Nüfusu

Azerbaycan’ın nüfusu incelendiğinde çeşitli etnik kökenlere rastlamak mümkündür. Özellikle de Azeri halkı ve Türklerden sonra Ermeni, Rus ve Lezgilerden oluşan nüfus içerisinde genç nüfus yoğunluğu bir hayli fazladır. Bu özelliği bakımından Türkiye ile birbirine benzemektedir. Azerbaycan’da genç nüfusun fazla olmasının nedenlerinden biri de Azerbaycan’da genç nüfusun fazla olmasının nedenlerinden biri de Azerbaycan’da üniversite okumaya gelen öğrencilerin fazla olmasıdır.

Azerbaycan dünyanın en kalabalık bölgelerinden biridir ve aynı zamanda kültürel açıdan en çeşitli bölgelerden biridir. Azerbaycan kelimesi, Farsça āzān (nar) kelimesinden türeyen Arapça اَزْن بَرْج kelimesinden türemiştir. İngilizce’de isim genellikle Azerice olarak geçer. Bölgenin Yunanca orijinal adı, o bölgedeki Antakya adlı bir şehirden türeyen ve adını Vedik tanrı Varuna’nın Yunan eşdeğeri olan tanrı Uran’ı temsil eden Yunan tanrısı Antiochus’tan alan Edessa idi. Edessa adı, antik çağlardan beri Azerbaycan’ın başkentine atıfta bulunmak için kullanılmıştır.

Tarihsel olarak Azerbaycan, medeniyetlerin kavşağında olmuştur. Aynı zamanda Asya ve Avrupa arasında bir kavşak olmuştur. Yüzyıllar boyunca Azerbaycan’dan Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları da dahil olmak üzere çeşitli imparatorluklar geçti. Bu imparatorluklar bölgenin kültürü ve coğrafyası üzerinde etkilerini bırakmışlardır. Azerbaycan eski çağlardan itibaren de farklı dinlerin kesiştiği bir yer olmuştur. Buna, hem İran’da hem de komşu Azerbaycan’da eski kökleri olan bir din olan Hristiyanlık, Yahudilik, Sünni İslam ve Zerdüştlük dahildir.

Bölge çeşitli medeniyetler ve dinler tarafından yönetilmiştir. Eski Yunan kaynakları, günümüz Azerbaycan’ı olduğuna inanılan Atropatene adlı bir eyaletten bahsetmektedir. MÖ 521 baharında III. Darius tarafından kurulan Ahameniş İmparatorluğu, şimdi modern Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye’nin bazı kısımlarını içeriyordu. Seleukos I. Nikator tarafından Büyük İskender’in ölümünün ardından kurulan Seleukos İmparatorluğu, hem günümüz İran’ını hem de komşu Azerbaycan’ı içeriyordu. Bölge daha sonra Gotlar tarafından istila edildiğinde MS 255’e kadar Roma tarafından yönetildi; daha sonra MS 651’e kadar Sasani Pers İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. Birkaç yıl sonra günümüz İran’ından gelen Müslümanlar bölgeyi tekrar ele geçirdi. Daha sonra, Araplar ve Sasaniler, I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra Avrupalı ​​güçlerin yerini almadan önce birkaç yüzyıl boyunca hüküm sürdüler.

Bölge, 1945’te Sovyet Azerbaycan’ın bir parçası oldu ve o zamandan beri sanayileşmeye ve şehirleşmede büyümeye dayalı hızlı bir modernleşme süreci yaşadı. 1991 yılında Sovyet yönetiminden bağımsızlığından bu yana. Azerbaycan doğal güzelliği ve kültürel mirası ile ünlüdür. Hazar Denizi, bir tarafta Rusya, diğer tarafta İran ile iki tarafta Azerbaycan ile sınır komşusudur. Orta Azerbaycan, ormanlar ve çayırlarla kaplı binlerce ada ile süslenmiş birçok göle sahiptir. Baghlugel Gölü, flamingoların yaşadığı bir ada içerir; Lakeregion bol miktarda sazan balığına ev sahipliği yapar; Shahbazagh Gölü’nün altın flamingoları vardır; Urmug Gölü flamingo civcivleri içerir; Abyni Gölü yetişkinleri flamingo içerir; ve Qashatabz Gölü flamingo yumurtalarına ev sahipliği yapıyor. Bakü’deki Dağlık Abşeron Adası, aynı zamanda, sanat ve kültür için canlı bir merkez olarak Sovyet günlerine dayanan çarpıcı bir mimari parça koleksiyonuna sahiptir.

Zengin tarihine dayanan Azerbaycan, dünyanın kültürel açıdan en çeşitli yerlerinden biridir. Doğal güzelliği, onu dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin yanı sıra sanatsal ilham için benzersiz yerler arayan film yapımcıları için cazip bir yer haline getiriyor. Tarih boyunca kıtalar ve medeniyetler arasında bir kavşak noktası olan bu bölge, gelecek nesillerin hem yerel hem de küresel olarak önemini anlamalarına devam edecek kalıcı bir çekiciliği koruyor!

Puanla
[OY: 8 Ortalama: 4.5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!