Azerbeycan Kültürü ve Yapısı

Azerbeycan Kültürü ve Tarihi

Azerbaycan kültürü ve yapısı ülkemiz ile çok benzerlik göstermektedir. Özellikle iki milletin ortak bir kültürden gelmeleri..

Azerbaycan Kültürü ve Tarihi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dili Azerice veya Azerbaycan Türkçesi olarak geçmektedir. Azeri halkı sadece Azerice konuşmamakta aynı zamanda Rusça ve Farsça da konuşmaktadırlar. Çeşitli etnik kökenleri aynı bünyede barındırmasından kaynaklı olarak ve coğrafi yapısı nedeniyle dil çeşitliliği boldur. Azerbaycan’ın tarihteki en önemli özelliği; Müslüman ülkeler arasında ilk demokratik ve laik olan yedi bağımsız Türk devletinden biri olmasıdır. Azerbaycan 1918 yılında kurulmuş olsa da 1920 yılında SSCB topraklarına dahil olmuş ve SSCB dağılana kadar da bu topraklarda yaşamaya devam etmişlerdir. SSCB- Azerbaycan 1991 yılına kadar devam eden bu birliktelik Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle bitmiştir.

Azerbaycan’da %96 oranında halk Müslümandır ve genel olarak Şiilik mezhebine bağlıdırlar. Ayrıca Sünni, Zerdüşt, Hıristiyan ve Bahailer dinlerine mahsup insanlar da bulunmaktadır. Azerbaycan’ın kültürel yapısına bakıldığında en göze çarpan özelliği halk oyunu ve halk müzikleridir. Azeri halkından sayısız eser ve çok değerli sanatçılar çıkmış olup dünyaya Azeri müziğinin yayılmasını sağlamışlardır. Hatta yakın tarihimizde 2011 yılında Azerbaycan Eurovision’da ülkesine birincilik kazandırmıştır.

Azerbaycan Nüfusu

Azerbaycan’ın nüfusu incelendiğinde çeşitli etnik kökenlere rastlamak mümkündür. Özellikle de Azeri halkı ve Türklerden sonra Ermeni, Rus ve Lezgilerden oluşan nüfus içerisinde genç nüfus yoğunluğu bir hayli fazladır. Bu özelliği bakımından Türkiye ile birbirine benzemektedir. Azerbaycan’da genç nüfusun fazla olmasının nedenlerinden biri de Azerbaycan’da genç nüfusun fazla olmasının nedenlerinden biri de Azerbaycan’da üniversite okumaya gelen öğrencilerin fazla olmasıdır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!