Azerbeycan Sinema Sektörü

Azerbaycan Sinema Sektörü

Sürekli olarak gelişmekte olan Azerbaycan sinema sektörü özellikle dünya çapınca saygınlık kazanan filmler ile zenginleşmektedir.

Azerbaycan Sinema Sektörü

Azerbaycan sinema tarihi neredeyse dünya sinema tarihi kadar eskidir. Dünyada yedinci sanat olarak kabul edilen sinemanın tarihsel başlangıcı 1895 olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan ise, henüz dünya ülkeleri arasında yeni tanınmaya başladığı sırada,1898 yılında üç kısa metrajlı filmle, bu sanat akımının içine girmeye başlamıştı bile. Bu başlangıcın ardından ,Azerbaycan ,sinema sanatlarına yeni eserler katmaya başlamış ve iki sene sonra kısa bir süre sonunda, Dünya Sinema Fuarına katılmayı başarabilecek bir ilerleme göstermiştir.

Bu anlamda , Azerbaycan’ın, sinema alanında dünyanın önde giden ülkeleriyle ,aynı sırada ilerlediğini söylemek doğru olacaktır Azerbaycan sinema tarihine baktığımızda, genellikle filmlerde işlenen konuların siyaset ağırlıklı olduğu dikkat çeken bir noktadır.1950 li yıllarda, Azerbaycan akımına kapılmış, halkın rağbet ettiği ve ilgi duyduğu müzik, dans ve eğlence temalarına filmlerde ağırlık vermeye başlamıştır. Seksenli yıllara gelindiğinde ,Sovyetler Birliği’nin Azerbaycan’a yönelik baskıları ve siyasi çekişmeler, bu sorunları yaşayan halkın sıkıntıları ve mücadeleleri, sinema filmlerinde konu alınmıştır.Azerbaycan,1991 yılında özgürlüğünü ilan etmiş ve bu olay ,o dönem sonrası sinemasına büyük bir canlılık ve coşku katmıştır.

Azerbaycan’da Sinemaya Destek

Günümüzde Azerbaycan sinemasına baktığımızda gelişmesini hızla sürdürdüğünü ve bu alanda dünya ülkeleriyle aynı kulvarda ilerlediğini söyleyebiliriz. Bunun en büyük nedeni, Azerbaycan halkının sanata ve kültüre önem vermesi, ayrıca devlet yönteminin de son yıllarda sanat ve sanatçıya destek olmasıdır. Son olarak Azerbaycan sinemasının birkaç önemli eserinden söz etmek gerekirse şunları sayabiliriz: Arşın Mal Alan (1945),Yarasa (1995), Kale (2008) , Buta (2011), Kutsal Hayvan (2011) 40. kapı (2009).

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!