Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan genellikle dağlık alanlardan oluşan ve bunun yanında geniş düzlükleri de olan bir ülkedir. Yer şekilleri..

Azerbaycan Yer Şekilleri

Azerbaycan yer şekilleri itibariyle hem dağlık hem de su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Hazar denizi ve iki büyük nehri olan Kura ve Aras’ın varlığı ülke için eşi bulunmaz bir nimettir. Ülke yer şekillerinde dağlık alanlarda orman ve ovalar görülmektedir. Azerbaycan’ın en yüksek yeri Bazardüzü Dağı olup yüksekliği 4.485 metredir. Azerbaycan dağ açısından zengin bir ülkedir. Azerbaycan tam bir Kafkas dağı cennetidir. Kafkas dağları kuzey ve güney Kafkaslar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Kuzeybatıdan başlayıp nihayetinde güneydoğuda son bulur. Azerbaycan’da küçük sıra dağları bulunmaktadır. Bu sıra dağlar bir plato oluşturmaktadır. Sıra dağları Murat dağı, Şah dağı, Zengezur Dağı, Karabağ ve Taliş Dağıdır.

Azerbaycan’da Ovalar

Dağların yanı sıra Azerbaycan’ın ünlü ovaları Kura ve Aras ovası vardır. Bu iki ovanında ortak özelliği geniş ve düz olmasıdır. Bu iki ova o kadar geniştir ki başka ovaları da içine alır. Örnek vermek gerekirse Şirvan, Karabağ, Mulan ovaları ova içindeki ovalardır. Azerbaycan’da akarsularda mevcuttur. Bu akarsular Hazar Denizine dökülür. Kara parçasına dökülenler ise bataklık oluştururlar. Akarsular ülkenin alüvyal depolarının oluşmasına etken oluşturmaktadır. Bilindiği gibi alüvyal akarsuların taşıdıkları kum, kil ve taş gibi atıkların biriktiği yerdir. Bu depolar bir nevi süzgeç görevindedir. Azerbaycan minerallerce üstün su bakımından da ayrıca çok zengin bir ülke olarak göze çarpmaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!