Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan’da eğitim almak isteyen kişiler özellikle günlük yaşama adapte olabilmek için Azerbaycan dini veya günlük yaşam şartları..

İçindekiler

Azerbaycan Dini

Ortak bir tarihi yapıya sahip olduğumu komşumuz Azerbaycan dini olarak Müslüman kesimin yoğun yaşadığı bir alandır. İki ülke arasındaki kardeşlik bağının gelişmesinin en önemli sebeplerinden biriside aynı dini inanışı paylaşmaktan gelir. Azerbaycan ülkemizin yakın komşularından olduğu için iki ülke arasında bulunan zaman farkı yok denecek kadar azdır. İki ülke arasında saatlerden ötürü oluşabilecek herhangi bir sıkıntı bulunmaktadır. Saat farkı olarak arada sadece 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. İş yaşantısı düşünüldüğünde ülkemizdeki gibi hayat saat sabah 8 de başlamaktadır. Asgari çalışma saatleri ülkemizde olduğu gibi Azerbaycan’da da günlük ortalama sekiz saat civarında bulunmaktadır.

Müslüman Ülke

Bu ülkeye okumak amacıyla gelen Türk öğrencilerin en çok rahat etmesini sağlayan durum ise aynı dini inanış içerisinde olan bir ülkeye gidecek olduklarını bilmeleridir. Azerbaycan dini olarak çoğunluğun Müslümanlığı kabul ettiği ve Müslümanlığı güzelce yaşayan insanlardan meydana gelmektedir. Ülkemiz ve Azerbaycan’ın birbirine yakın iki komşu olmasından dolayı arada sadece 2 saatlik bir zaman fark bulunmaktadır. Saat farkının iki ülke arasında yürütülen işler açısından herhangi sıkıntı oluşturacak bir durumu söz konusu değildir. Bu sebepten ötürü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde rahatça yürütülebilmektedir. Ülkede bulunan önemli iş adamlarını Müslüman olmasından ötürü Azerbaycan’da çok güzel mimariye sahip bol miktarda cami bulunmaktadır. Müslümanların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için gerçekleştirilmiş bu altyapı oradaki Türk öğrenciler için de öneli bir durumdur.

Azerbaycan’da din önemli bir kültürel faktördür; kamuoyunu ve günlük yaşamı güçlü bir şekilde etkiler. Hristiyan, Musevi ve Zerdüşt toplulukları olmasına rağmen, Azerbaycanlıların çoğu Müslümandır. Hükümet dini farklılıklara saygı duyar ve her dini grubun özgürce ibadet etmesine izin verir. Ancak, çoğu dini azınlık hükümet tarafından bastırılmaktadır.

Azerbaycan kültüründe dini inançlar ön plandadır. Azerbaycan’daki tüm büyük etnik grupların bir camisi veya dini merkezi vardır. Tapınaklar, İslam, Hıristiyanlık, Zerdüştlük ve Yahudilik dahil olmak üzere çoğu büyük din için mevcuttur. Azerbaycan’ın her bölgesinin kendi kutsal yerleri de vardır; Azerbaycan’ın dağları Arazian halkı için kutsaldır ve Arazian krallarının mezarlarını muhafaza etmektedir. Esasen din, Azerbaycan’ın saldırganlığının/saldırganlığının güçlü bir parçasıdır:

Din, uzun tarihi gelenekler nedeniyle Azerbaycan kültürünün güçlü bir parçasıdır. Hıristiyanlık 7. yüzyılda geldi ve bölgede hızla popülerlik kazandı. Ancak hükümet, dini inançlar konusunda tarafsız bir duruş sergilemektedir. Bir dini diğerine tercih etmez – bunun yerine vatandaşları inançlarını özgürce ve açık bir şekilde uygulamaya teşvik eder. Dine karşı bu saygılı tutum, hoşgörülü bir topluma katkıda bulunur.

Ülkenin zengin bir dini hoşgörü tarihi vardır. Muhammed peygamber 7. yüzyılda Azerbaycan’ı dolaştı ve nihayetinde şimdiki İran’a yerleşti. Muhammed Medine’ye taşınmadan önce birkaç yıl Medine şehrinde ikamet etti. Muhammed’in birçok torunu bugün Azerbaycan’da Arap/Müslüman soyundan Müslümanlar olarak yaşıyor; nüfusun yaklaşık %20’sini oluşturuyorlar ve Arap kültürleriyle güçlü bağları var. Azerbaycan’da yaşayan büyük Yahudi ve Hıristiyan toplulukları da var – her iki grup da 1800’lerde geldi, ancak o zamandan beri nispeten istikrarlı. Azerbaycan’da Müslüman ve Hıristiyan nüfusun yanı sıra Zerdüşt topluluklar da yaşıyor.

Azerbaycan’ın dini demografisi diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden farklıdır. Ülkenin nüfusu dinler arasında oldukça eşit bir şekilde dağılmıştır – Müslümanlar toplam nüfusun yaklaşık dörtte üçünü oluşturmasına rağmen, Hıristiyanlar ve Yahudiler her biri yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Buna karşılık, diğer eski Sovyet cumhuriyetleri, Rusya’dan bağımsızlıktan sonra yoğun göç gördü; bu, Müslüman nüfuslardaki benzer artışlarla dengelenmeyen daha yüksek Hıristiyan nüfusa yol açar. Bu durum, diğer eski Sovyet milletleri/cumhuriyetleri ile karşılaştırıldığında, Azerbaycanlılar/saldırganlar arasında daha fazla İslami nüfusa yol açmıştır.

Din, Azerbaycanlıların/saldırganlıkların günlük yaşamında önemli bir kültürel faktördür; kamuoyunu etkiler ve anma ve festivallerde önemli bir rol oynar. Ülkede tüm büyük dinler mevcut olmasına rağmen, İslam genel nüfus arasında açık ara en önde gelen dindir. Çoğu insan, dine dayalı saldırganlık veya baskıdan arınmış hoşgörülü bir topluma katkıda bulunan hükümet desteğine rağmen inancını açıkça uygular.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!