Azerbaycan Camiler

Azerbaycan Camiler

Azerbaycan Camiler, Geçmişimizde birçok ortak noktamız olan Azeri halkı ile kardeşlik bağlarımızın güçlü olmasının bir diğer sebebi..

Azerbaycan Camiler

Geçmişimizde birçok ortak noktamız olan Azeri halkı ile kardeşlik bağlarımızın güçlü olmasının bir diğer sebebi ise aynı dini inanışlara sahip olmamızdan gelmektedir. Müslüman halkın çoğunlukta yaşadığı Azerbaycan camiler anlamında son dönemlerde oldukça önemli çalışmalar yapmıştır. Ülkenin her köşesinde Müslümanların rahatça ibadet edebilmeleri için bulunan camiler ülkenin dini kalitesini yansıtmaktadır.

Azerbaycan ülkemizin yakın komşularından olduğu için iki ülke arasında bulunan zaman farkı yok denecek kadar azdır. İki ülke arasında saatlerden ötürü oluşabilecek herhangi bir sıkıntı bulunmaktadır. Saat farkı olarak arada sadece 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. İş yaşantısı düşünüldüğünde ülkemizdeki gibi hayat saat sabah 8 de başlamaktadır. Asgari çalışma saatleri ülkemizde olduğu gibi Azerbaycan’da da günlük ortalama sekiz saat civarında bulunmaktadır.

Camilerin Restorasyon Çalışmaları

Bu bölgeye üniversite eğitim almak ve ya Azerbaycan ‘ı sadece ziyaret etmek amacıyla giden çok sayıda insanın elde ettiği tecrübelere göre Azeri halkı son yıllarda Azerbaycan camileri konusunda son derece yoğun çalışmalar içeresindedir. Camilerin restore edilmesi ve yenilenmesi gibi birçok çalışma yapılmaktadır. Ülkemiz ve Azerbaycan’ın birbirine yakın iki komşu olmasından dolayı arada sadece 2 saatlik bir zaman fark bulunmaktadır. Saat farkının iki ülke arasında yürütülen işler açısından herhangi sıkıntı oluşturacak bir durumu söz konusu değildir. Bu sebepten ötürü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde rahatça yürütülebilmektedir. Müslüman iş adamlarının camiler konusunda çok hassas davranması bu konunun önemini göstermektedir.

İslam, ülke nüfusunun yaklaşık %96’sını temsil eden Azerbaycan’daki ana dindir. İslam, ülke nüfusunun yaklaşık %8’i tarafından uygulanan Hristiyanlıktan sonra Azerbaycan’daki en büyük ikinci dindir. İslam, bir din olmasının yanı sıra birçok Azerbaycanlı için bir yaşam biçimidir. Birçok Azerbaycanlının dua etmek ve dini öğretileri ve gelenekleri yansıtmak için gidebilecekleri bir camisi vardır. Çoğu cami ücretsizdir, ancak bazıları bağış gerektirir. Her inançtan ve milliyetten insanlar dinlerini bir camide öğrenebilirler.

Bir caminin mimarisi, diğer ibadethanelerin mimarisinden farklıdır, çünkü bu, dini ibadet uygulamasına belirgin bir şekilde bağlıdır. Bir caminin tipik olarak sütunlar veya kemerler tarafından desteklenen bir çatısı vardır. Çatı genellikle minare adı verilen bir dizi kule tarafından desteklenir. Cami kubbeleri tipik olarak Katolik kiliselerinde veya sinagoglarda bulunanlardan daha büyük ve daha süslüdür. Camilerin iç süslemeleri, ibadet edenlere İslam’ın Tanrısı Allah’ın ihtişamını ve ihtişamını etkilemek için tasarlanmıştır.

Azeri camileri silindirik kubbeleri ve minareleriyle ayırt edilir. Bu özellikler, bir camiyi uzaktan tanımayı kolaylaştırır. Bazı camilerde ayrıca kubbenin tepesine yakın bir yerde, insanlara caminin ne için kullanıldığını söyleyen bir kitabe vardır – en yaygın olarak, dua etmek için. Azeri camilerine her inançtan insan katılır; bununla birlikte, Azeri camilerine katılım Müslümanlar arasında gayrimüslimlere göre daha yüksek olma eğilimindedir. Azeri camileri ücretsizdir, ancak bir camiye girmek isteyenlerin bağış yapması gerekir.

Din, Azerbaycan toplumundaki çoğu insanın kimliğinin merkezinde yer alır. Bu nedenle dua, Azeri Müslümanlarının manevi hayatında çok önemli bir rol oynamaktadır. Müslümanların Tanrı ile bağlantı kurmaları ve O’na olan inançlarını ritüelleşmiş hareketler ve kelimelerle ifade etmeleri dua yoluyladır. Cami cemaati namaz kılarken ayakta durur ve farklı yönlere hareket eder ve aynı anda yüksek sesle dua eder. Bazıları, tüm hizmet boyunca dualarına derin bir odaklanmayı sürdürürken sessizce dua eder. Rusya’da zulüm altında geçen yüzyıllardan sonra bile Yahudiler, Önyargı Solukluğu döneminde hala Yahudiliği açıkça uygulamak istiyorlardı; ancak hem Hıristiyan Ruslar hem de Müslüman Türkler arasındaki anti-Semitizm nedeniyle bunu yapmakta zorlandılar. Ancak İsrail’e yerleştikten sonra, başka bir dine mensup olan veya hiçbir dine mensup olmayanlar tarafından herhangi bir ayrım veya olumsuzluk olmaksızın dinlerini yaşamakta özgürdüler.

Azeri camileri, çeşitli dinlerden insanların bir araya gelebileceği sayısız hizmete ev sahipliği yapıyor. ve dinleri hakkında bilgi edinin – genellikle İslam. Bu hizmetler, maneviyat ve sadakat gibi ortak inanç ve değerleri vurgulayarak çeşitli inançlara sahip müminler arasında sosyal birliği teşvik eder. Azerbaycan’da İslam çok yaygın olduğu için, birçok Azeri, cami miraslarını takdir etmek için bolca fırsata sahip oldu. Bu nedenle, birçok Azeri camileriyle gurur duyuyor ve açık olduklarında ayinlere hevesle katılıyorlar.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!